Hakkımızda

Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal ürünler Ar-Ge ve Ür-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021 yılında başlayıp Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde Organize Edilen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000 nolu proje kapsamında kurulmuştur. Merkez içinde 6 adet laboratuvar ve 1 adet numune hazırlama odası bulunmaktadır. Merkezimizde güncel cihazlar ile Arı ve Doğal ürünler üzerine Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi'ne sunulup kabul edilmiş projelerde yer alan araştırmacıların çalışmalarında ve Arı ve Doğal ürünler üzerine gerçekleştirilecek analiz çalışmalarında ihtiyaç duyalan cihazlara, teknik desteğe ve bilgi birikimine sahiptir. Ayrıca, laboratuvarımız bilim insanlarının projeleri için uygulama alanları oluşturmakta, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Ürün-Geliştirme (Ür-Ge) çalışmalarının sayısını artırmak için kamu ve özel kuruluşlara imkânlarını sunmaktadır. Bu amaçla Gıda Analiz Teknikleri, Kromatografik Analiz Teknikleri ve Numune Hazırlama odası ile hizmet vermektedir. Merkezde hâlihazırda 2 öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi ve 4 idari personel (2 memur ve 2 hizmet elemanı) görev yapmaktadır.