Numune Kabul Şartları

NUMUNE KABUL ŞARTLARI

 1. Analizi yapılacak numune(ler) temiz ve daha önce kullanılmamış uygun kaplarda, dökülmeyecek veya akmayacak şekilde ve numunenin içine konulduğu kaptan etkilenmeyecek bir ambalaj içerisinde getirilmeli veya gönderilmelidir. Ambalaj üzerinde numuneyi tanımlayan isim veya kod numarası mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen şartlarda getirilmeyen/gönderilmeyen numuneler kabul edilmeyecektir ve bu durumda ortaya çıkan sorumluluklar analizi isteyen kişi/kuruluşa aittir.
 2. Numune(ler) biri çalışma diğeri şahit olmak üzere her biri en az 500 g olacak şekilde teslim edilmeli/gönderilmelidir.
 3. Genel olarak numuneler analize yeterli bir şekilde gönderilmelidir (Miktar konusunda telefon ve E-posta ile bilgi alınabilir).
 4. Analiz için gönderilecek numune(ler) ekstraksiyon vb. herhangi bir ön işleme gerek duyulmayacak şekilde analize hazır durumda olmalıdır.
 5. Ön işlemlerin gerekli olması durumunda ayrıca görüşülmelidir. Bu işlem için ek ücret alınır.
 6. Analiz sonuçları 15 gün içerisinde sadece analizi istem eden kişi veya kuruma teslim edilir.
 7. Analiz süreleri normal şartlar göz önüne alınarak yazılmış olup, elektrik su kesintileri, numune yoğunluğu, cihaz arızası, validasyon- verifikasyon çalışmaları, resmi tatiller vb. durumlarda analiz süreleri uzayabilir, herhangi bir gecikme olduğunda bilgilendirme yapılacaktır.
 8. Mücbir sebeplerden dolayı (sel, deprem vb. doğal afetlerde ve yangın vb.) oluşabilecek gecikmelerden Merkez sorumlu tutulamaz.
 9. Numune(ler)ye ait özel saklama koşulları (soğuk zincir, ışık ve hava geçirmez ambalajda) Analiz İstek Formunda bildirilmelidir. Özel saklama koşulları belirtilmeyen numunelerde olabilecek herhangi bir bozulmadan merkezimiz sorumlu tutulamaz.
 10. Zehirli ve sağlığa zararlı numuneler Analiz İstek Formunda belirtilmelidir. İstek Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla istem yapan, analiz için gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
 11. Analiz sonuçları 1 yıl süre ile muhafaza edilir. Bu süre sonunda ek rapor verilmez.
 12. Analiz sonuçları yalnızca merkezimize teslim edilen numuneye aittir. Numunenin alınmasından merkezimize teslim edilmesine kadar olan süreçten ve numunenin kaynağını temsil özelliğinden merkezimiz sorumlu değildir.
 13. Analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.
 14. Analiz ücreti ödenmeyen (KDV Dahil Tutar) numunelerin analizlerine başlanmaz.
 15. Numune gönderimi Posta/Kargo ile yapılacak ise gönderim koşulları (numunenin bozulmasına imkan vermeyecek şekilde) ve masrafları istemi yapana aittir. Böyle bir durumda Analiz İstek Formu eksiksiz doldurularak dekont ekine eklenmelidir.
 16. Aynı numunenin üzerinde farklı analizlerin yapılması talep edilmesi durumunda, işlemler yeniden yapılmalıdır (Analiz İstek Formu ve Ödeme).
 17. Merkeze Analiz isteminde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre vb. bilgiler Merkez tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. Merkez’de istemi yapılan ilgili Analiz İstek Formu’nda ve/veya ödeme belgelerinde numarası belirtilen proje şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk istemi yapana aittir.
 18. Analiz sonuçlarına itiraz edildiğinde tekrarı yapılan analizler çıkan sonuçlar, ilk sonuçları (ilk sonucun %25 hata payı ölçeğinde) doğrularsa tekrar analiz ücreti alınır.
 19. Kendi içinde tekrarı istenen analizler için aynı fiyat(lar) uygulanır.
 20. Analiz İstek Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Yanlış ve eksik bilgilerden Merkezimiz sorumlu değildir.
 21. Merkeze getirilen numune(ler) uygun olmadığı durumda “Numune Red Formu” doldurulur, belgenin bir kopyası istenirse istemi yapana verilir. RED nedeni bu belgede belirtilir. Kargo ile gelen numunelerde ise bu belge istenirse istemi yapana E-posta yoluyla gönderilir.
 22. İstemi yapan kişi/kurum/kuruluş bilgileri ve analiz raporunun gizliği Merkezim ve istemi yapan kişi/kurum/kuruluş yetkilisinin sorumluluğundadır.
 23. Analiz raporu adli ve idari işlemlerde ve reklam aracılığıyla kullanılamaz.
 24. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi isteniyorsa sonuçlar Türk Gıda Kodeksi, Türk Standartları Enstitüsü ilgili standardı veya ilgili mevzuata göre değerlendirilecektir.
 25. Analiz sonuçlarının gizliliğini sağlamak üzere raporlar sadece numuneyi teslim eden veya istem sahibi kurum/kuruluşun tarafımıza bildirdiği kişilere verilir. Raporun kargo veya E-posta ile gönderilmesi istendiğinde, analiz raporu sadece Analiz İstek Formunda belirtilen iletişim bilgileri kullanılarak gönderilir. E-posta gönderiminde doğabilecek müşteri gizliliğinin korunamamasından merkezimiz sorumlu değildir.