Analiz ve Cihaz Destek Koşulları

Analiz İstek Koşulları

 1. Analizi yapılacak numune(ler) temiz ve daha önce kullanılmamış uygun kaplarda, dökülmeyecek veya akmayacak şekilde ve numunenin içine konulduğu kaptan etkilenmeyecek bir ambalaj içerisinde getirilmeli veya gönderilmelidir. Ambalaj üzerinde numuneyi tanımlayan isim veya kod numarası mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen şartlarda getirilmeyen/gönderilmeyen numuneler kabul edilmeyecektir ve bu durumda ortaya çıkan sorumluluklar analizi isteyen kişi/kuruluşa aittir.
 2. Bal numuneleri en az 500 g olacak şekilde teslim edilmeli/gönderilmelidir.
 3. Genel olarak numuneler analize yeterli bir şekilde gönderilmelidir (Miktar konusunda telefon ve E-posta ile bilgi alınabilir).
 4. Analiz için gönderilecek numune(ler) ekstraksiyon vb. herhangi bir ön işleme gerek duyulmayacak şekilde analize hazır durumda olmalıdır. Ön işlemlerin gerekli olması durumunda ayrıca görüşülmelidir. Bu işlem için ek ücret alınır.
 5. Numune gönderimi Posta/Kargo ile yapılacak ise gönderim koşulları (numunenin bozulmasına imkan vermeyecek şekilde) ve masrafları istemi yapana aittir. Böyle bir durumda Analiz İstek Formu eksiksiz doldurularak dekont ekine eklenmelidir.
 6. Analiz sonuçları 15 gün içerisinde sadece analizi istem eden kişi veya kuruma teslim edilir. Analiz sonuçlarının gizliliğini sağlamak üzere raporlar sadece numuneyi teslim eden veya istem sahibi kurum/kuruluşun tarafımıza bildirdiği kişilere verilir. Raporun kargo veya e-posta ile gönderilmesi istendiğinde, analiz raporu sadece Analiz İstek Formunda belirtilen iletişim bilgileri kullanılarak gönderilir. E-posta gönderiminde doğabilecek müşteri gizliliğinin korunamamasından merkezimiz sorumlu değildir.
 7. Analiz süreleri normal şartlar göz önüne alınarak yazılmış olup, elektrik su kesintileri, numune yoğunluğu, cihaz arızası, validasyon- verifikasyon çalışmaları, resmi tatiller vb. durumlarda analiz süreleri uzayabilir, herhangi bir gecikme olduğunda bilgilendirme yapılacaktır. Mücbir sebeplerden dolayı (sel, deprem vb. doğal afetlerde ve yangın vb.) oluşabilecek gecikmelerden Merkez sorumlu tutulamaz.
 8. Numune(ler)ye ait özel saklama koşulları (soğuk zincir, ışık ve hava geçirmez ambalajda) Analiz İstek Formunda bildirilmelidir. Özel saklama koşulları belirtilmeyen numunelerde olabilecek herhangi bir bozulmadan merkezimiz sorumlu tutulamaz.
 9. Zehirli ve sağlığa zararlı numuneler Analiz İstek Formunda belirtilmelidir. İstek Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla istem yapan, analiz için gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
 10. Analiz sonuçları 1 yıl süre ile muhafaza edilir, daha sonra saklanmak üzere arşivlenir. Bu süre sonunda ek rapor verilmez.
 11. Analiz sonuçları yalnızca merkezimize teslim edilen numuneye aittir. Numunenin alınmasından merkezimize teslim edilmesine kadar olan süreçten ve numunenin kaynağını temsil özelliğinden merkezimiz sorumlu değildir.
 12. Analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.
 13. Analiz ücreti ödenmeyen (KDV Dahil) numunelerin raporu teslim edilmez.
 14. Aynı numunenin üzerinde farklı analizlerin yapılması talep edilmesi durumunda, işlemler yeniden yapılmalıdır (Analiz İstek Formu ve Ödeme).
 15. Merkeze analiz isteminde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre vb. bilgiler Merkez tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. Merkez’de istemi yapılan ilgili Analiz İstek Formu’nda ve/veya ödeme belgelerinde numarası belirtilen proje şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk istemi yapana aittir.
 16. Analiz sonuçlarına itiraz edildiğinde tekrarı yapılan analizler çıkan sonuçlar, ilk sonuçları (ilk sonucun %25 hata payı ölçeğinde) doğrularsa tekrar analiz ücreti alınır.
 17. Kendi içinde tekrarı istenen analizler için aynı fiyat(lar) uygulanır.
 18. Analiz raporu adli ve idari işlemlerde ve reklam aracılığıyla kullanılamaz.
 19. Analiz sonuçlarının uygunluk değerlendirmesi laboratuvarımızca yapılmamaktadır. Bal analizleri yalnızca merkezimizce belirlenmiş ve doğrulanmış olan standart metotlarla yapılmaktadır.
 20. İstemi yapan kişi/kurum/kuruluş bilgileri ve analiz raporunun gizliliği Merkezimiz ve istemi yapan kişi/kurum/kuruluş yetkilisinin sorumluluğundadır. Bilginin müşteri tarafından kamuya açık hâle getirildiği durumlar hâriç diğer tüm bilgilerin özel bilgi olduğu değerlendirilir ve mahrem olarak kabul edilir.
 21. Yasal otorite, müşterinin haberi olmadan müşteriye dair bilgilere ulaşmak isterse yasal mevzuatın yasaklamadığı durumlarda müşteri bilgilendirilir, ancak kanunen yasaklandığı durumlarda, müşteriye bilgi verilmez. Müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen müşteri hakkındaki bilgiler ve kaynak, bilginin kaynağı tarafından onaylanmadığı müddetçe müşteriyle paylaşılmaz.
 22. Merkezimiz kamuya açık hâle getirmek istediği bilgi hakkında müşteriyi önceden bilgilendirecek ve onayını alacaktır. Ancak laboratuvar gizli bir bilgiyi açıklamaya, kanunen zorunlu olduğu durumlarda müşteriye haber vermek zorunda değildir.
 23. Analiz İstek Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Yanlış ve eksik bilgilerden Merkezimiz sorumlu değildir.
 24. Analiz İstek Koşulları sözleşme niteliği taşımakta olup, sözleşmede herhangi bir zamanda gerçekleşecek herhangi bir sapma konusunda müşteriye bilgi verilecektir.

 

Cihaz Destek İstek Koşulları

 1. Cihaz desteği alınacak *işaretli analizler için tüm sarf(lar) (otomatik pipet, pipet ucu, kimyasal, kit, cam malzeme vb.) istemi yapan tarafından karşılanmalıdır.
 2. Cihaz desteği alınacak cihazın kullanımı Merkez personeli eşliğinde yapılmalıdır.
 3. Saf Su Cihazı, Buz Makinası ve Otoklav ile ilgili isteklerde en az bir (1) gün diğer isteklerde en az bir (1) hafta öncesinden randevu alınmalıdır.
 4. Cihaz desteği alınacak cihazın kullanımında cihazın kullanım standartları takip edilecektir.
 5. Cihaz desteği alınacak cihazın dışında olası kullanılacak cihazlar ‘Belirtilmesi Gereken Diğer Koşullar’ başlığında belirtilmeli ve kullanımdan doğan ücret(ler) (KDV dâhil tutar) ödenmelidir.
 6. Ultra/saf su ve buz alımı için uygun kaplar istemi yapan tarafından karşılanmalıdır.
 7. Cihaz desteği alınacak cihaz(lar)ın kullanılabilmesi için ödemenin (KDV dâhil tutar) tamamlanması ve dekontun forma eklenmesi gerekmektedir.
 8. Cihaz desteği alınacak cihaz(lar)ın kullanılması önceliği Merkezindir.
 9. Cihaz desteği alınacak cihazın; elektrik ve su kesintileri, numune yoğunluğu, cihaz arızası, validasyon- verifikasyon çalışmaları, resmi tatiller vb. durumlarda kullanılamaması sebebiyle doğacak gecikmelerden Merkezimiz sorumlu değildir.
 10. Cihaz desteği alınacak cihazın kullanımında mücbir sebeplerden dolayı (sel, deprem vb. doğal afetlerde ve yangın vb.) oluşabilecek gecikmelerden Merkez sorumlu tutulamaz.
 11. Cihaz Destek İstek Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Yanlış ve eksik bilgilerden Merkezimiz sorumlu değildir.
 12. İstemi yapan kişi/kurum/kuruluş bilgileri ve cihaz destek gizliği Merkezin ve istemi yapan kişi/kurum/kuruluş yetkilisinin sorumluluğundadır.