EKREM DARENDELİOĞLU

Doç. Dr. EKREM DARENDELİOĞLU

Unvan : DOÇENT

Birim / Bölüm : FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Email : edarendelioglu@bingol.edu.tr

Dahili : FEF: 2507 - FBE: 2104

Oda No : D3-19


DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans Biyoloji  Gazi Universitesi  2009 
Yüksek Lisans Molecular Genetics  University of Leicester  2013 
Doktor Moleküler Biyoloji ve Genetik  Bingöl Üniversitesi  2017

Yüksek Lisans Tez Başlığı:
Analysing the role of protein glycation in Parkinson’s disease using Drosophila melanogaster 

Doktora Tez Başlığı:
İnsan Kolon Kanseri Hücrelerinde (HT-29) Lactobacillus reuteri Türünden Elde Edilen Bazı Kısa Zincirli Yağ Asitlerinin Apoptotik Etkilerinin Araştırılması

Arş.Gör.  Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü  09.11.2013 
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
Güz Moleküler Genetik    Uyg.   30 
Genel Biyoloji Lab   Lab. 36
       
Bahar Moleküler Genetik   Uyg.  30 
Nükleer Tıp NÖ Teo   25
Nükleer Tıp İÖ Teo   35
       
 

Hugo Vicente Miranda, Eva M. Szego, Luıs M. A. Oliveira, Carlo Breda, Ekrem Darendelioglu, et al., 2017. Glycation potentiates α-synuclein-associated neurodegeneration in synucleinopathies. Brain[Full Text Online] (PDF)

Darendelioglu E., Aykutoglu G., Tartık M., Baydas G. 2016. Turkish propolis protects human endothelial cells in vitro from homocysteine-induced apoptosis. Acta Histochemica[Full Text Online] (PDF)

Tartık M., Darendelioglu E., Aykutoglu G., Baydas G. 2016. Turkish propolis supresses MCF-7 cell death induced by homocysteine. Biomedicine and Pharmacotherapy[Full Text Online] (PDF)

Tuzcu, Z., Koclar, G., Agca, C. A., Aykutoglu, G., Dervisoglu, G., Tartık M., Darendelioglu E. ... & Sahin, K. (2017). Antioxidant, antimicrobial and anticancer effects of different extracts from wild edible plant Eremurus spectabilis leaves and roots. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 10(3), 4787-4797. [Full Text Online] (PDF)

Kaya B., Darendelioglu E., Dervisoglu G., Tartik M. 2018. Determination of comparative biological activities of silver nanoparticles formed by biological synthesis using Achillea vermicularis. Pakistan Journal of Botany[Full Text Online] (PDF)

Darendelioglu E., Çiftci M., Baydas G. 2017. The apoptotıc effects of SCFAs from Lactobacillus reuteri on (HT-29) human colon cancer cells. Türk Doğa ve Fen Dergisi, volume 2. [Full Text Online] (PDF)

Tartık M., Darendelioglu E., Aykutoglu G., Baydas G. 2015. The Various Biological Activities of Rheum ribes extract on different types of cell. Türk Doğa ve Fen Dergisi, volume 2. [Full Text Online] (PDF)

Darendelioglu E.Tartık M., Aykutoglu G., Baydas G. 2016. Astragalus gummifer Çiçeklerinin Etanol Özütünün PC-3 ve HUVECs Üzerindeki Biyolojik Aktivitesi. Türk Doğa ve Fen Dergisi, volume 1. [Full Text Online] (PDF)

  • Gürkan Aykutoğlu, Ekrem Darendelioğlu, Zeynep Öztürk, Musa Tartık, Gökhan Dervişoğlu, Zeynep Tuzcu, Gülden Koçlar, Can Ali Ağca, Gıyasettin Baydaş, Bülent Kaya, Eremurus spectabilis has antioxidant, anticancer  activity and induces apoptosis in PC-3 cells. 3th International Congress of Molecular Biology Association. Sep 10-12, 2014, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, Turkey

  •  

  • Can Ali Agca, Mehmet Tuzcu, Ekrem Darendelioglu, Gürkan Aykutoglu, Zeynep Tuzcu, Bülent Kaya and Gıyasettin Baydas, Ethanol Extract of Turkish Propolis Induced Apoptosis in Human Prostate Cancer Cells. 3th International Congress of Molecular Biology Association. Sep 10-12, 2014, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, Turkey  

  •  

  • Gökhan Dervişoğlu, Zeynep Öztürk, Ekrem Darendelioğlu, Gürkan Aykutoğlu, Musa Tartik, Zeynep Tuzcu, Can Ali Agca, Gülden Koçlar, Bülent Kaya, The Antioxidant Activity in Water Extract Of TheEremurus spectabilis. 3th International Congress of Molecular Biology Association. Sep 10-12, 2014, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, Turkey

  •  

  • Tartık M., Darendelioglu E., Aykutoglu G., & Baydas G. The effects of antioxidant propolis on homocysteine-induced human breast cancer cells. First International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, İstanbul, 31/08 - 02/09/2015

SCI Dergiler:

- International Journal of Nanomedicine - Dove Press - Impact Factor: 4.300

Bingöl Üniversitesi BAP Doktora Tezi Projesi-Araştırmacı

İnsan Kolon Kanseri Hücrelerinde (HT-29) Lactobacillus reuteri Türünden Elde Edilen Kısa Zincirli Yağ Asitlerinin Apoptotik Etkilerinin Araştırılması. Tamamlandı.

 

Bingöl Üniversitesi BAP Projesi-Araştırmacı

Investigating the effects of melatonin and alpha-tocopherol on human umbilical cord vein endothelial cells (HUVECs) stressed by hyperhomocysteinemia. Tamamlandı.

Investigating the effects of propolis on homocysteine-induced oxidative stress in human brain microvascular endothelial cells. Tamamlandı.

Eremurus spectabilis Türü Bitkinin Yaprak ve Köklerinden Elde Edilen Farklı Ekstrelerin Fizikokimyasal, Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin ve İnsan Caco2 ve PC3 Kanser Hücre Hatlarında Antikanser, Apoptotik ve Sitotoksik Etkilerinin Belirlenmesi. Tamamlandı.

Atatürk Üniversitesi BAP Projesi-Araştırmacı